โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ

By admin, May 30, 2013

Your ads will be inserted here by

Easy AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

ตัวอย่าง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ โครงงานการศึกษากระเทียม
บทคัดย่อ
จากการศึกษาเล่าเรียนโครงงานกระเทียมในคราวนี้ เป็นการสร้างความตระหนัก และจิตใต้สำนึกให้นักศึกษาหันมาสนใจและเห็นคุณค่าของกระเทียมซึ่งเป็นสมุนไพรคู่บ้านของเรามากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อที่จะศึกษาด้านอนุกรมวิธานและประวัติความเป็นมาของกระเทียม พบว่า กระเทียมหมายความว่าพืชล้มลุกเนื้ออ่อน ในตระกูลเดียวกันกับ หอมหัวใหญ่ มีความสูงโดยประมาณ 40-80 ซม. ใบเป็นสีเขียวแก่ ใบแบน แคบ ส่วนโคนของใบจะหุ้มซ้อนกัน ด้านล่างมีรอยพับ เป็นสันตลอดความยาว ปลายใบจะแหลม มีรสชาติร้อนจัด ดอกจะมีสีขาวแต้มสีม่วง หรือขาวอมชมพู ออกเป็นช่อ ดอกติดเป็นปอยอยู่บนก้านช่อดอกที่ยาว ประกอบด้วยดอกหลายดอก กลีบดอกมี 6 กลีบ รูปยาว พร้อมทั้งจะมีกาบหุ้มเป็นจะงอยยาว ก้านดอกยาวเล็ก อับเกสรหันหน้าออกข้างนอก มีหัวใต้ดิน (bulb) ซึ่งแบ่งเป็นกลีบเล็กๆ ได้หลายกลีบ แต่ละกลีบมีกาบใบแห้งๆสีขาว ปิดคลุมอยู่ไว้ในลักษณะแคบยาว ปลายแหลม เนื้อสีขาวมีกลิ่นอายฉุน ผลแห้งแตกได้ และเป็นระบบรากฝอย มีการแผ่กระจายดี พร้อมกับรากยังหยั่งลึกลงไปในดินได้มากเป็นเหตุให้สามารถหาอาหารได้ดีพร้อมทั้งทนความแห้งแล้งได้ดี พร้อมกับมีถิ่นกำเนิดแถวตะวันตกเฉียงใต้ของไซบีเรีย ที่ยุคปัจจุบันก็คือสาธารณรัฐกิซสกายาโซเวียดที่ต่อแดนพร้อมกับประเทศจีน
2. เพื่อศึกษาเล่าเรียนด้านนิเวศวิทยาพร้อมกับการกระจายพันธุ์ของกระเทียม กระเทียมสามารถเติบโตในท้องถิ่นที่มีแสงแดดเต็มที่ ซึ่งมีอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณการ ๑๓-๒๔ องศาเซลเซียส สามารถขึ้นได้ในสภาพดินแทบจะทุกชนิด แต่ดินที่ดีที่สุดคือ ดินร่วน ดินที่ลงตัวต่อการเจริญเติบโตของกระเทียมน่าจะมีความเป็นกรดเล็กน้อย pH ควรอยู่ระหว่าง 5.5 – แต่ในพื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมขังอยู่เสมอและพื้นที่ดินเค็มจัดจะมีการเจริญเติบโตช้าหรือว่าตายได้ กระจายพันธุ์โดยใช้บัลบ์หรือไม่ก็หัวที่แยกออกเป็นกลีบหรือว่าโคลฟ (Clove)การเตรียมพันธุ์ สมควรทำความสะอาด ตัดใบพร้อมทั้งรากแห้งพร้อมทั้งหัวออกเป็นกลีบ ๆ ควรใช้กลีบที่เพิ่งแกะจากหัวใหม่ ๆ เท่านั้น เพราะว่ากลีบที่แกะทิ้งไว้นานจะทำให้ผลผลิตลดลง เลือกเฉพาะกลีบที่สมบูรณ์ แก่จัด แห้งสนิท ไม่ฝ่อ พร้อมกับพักตัวมาแล้วระยะหนึ่ง ปริมาณของบัลบ์หรือหัวพันธุ์ที่เพียงพอสำหรับปลูกในแปลงปลูกพื้นที่ ๑ ไร่ เกือบ ๘๐-๑๐๐ กิโลกรัม
3. เพื่อที่จะศึกษาสรรพคุณพร้อมทั้งประโยชน์ของกระเทียม พบว่ากระเทียมสามารถลดปริมาณโคเลสเตอรอล, ลดการจับตัวของเกร็ดเลือด, ลดระดับน้ำตาลในเลือด, หยุดการเจริญเติบโตของเชื้อรา, แก้อาการเป็นลมวิงเวียน, รักษาอาการปวดศีรษะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำมาใช้ประกอบอาหารได้เช่นกัน
4. เพื่อที่จะศึกษาสรรพสิ่งล้วนเกี่ยวพันกับกระเทียม กระเทียมเจริญเติบโตได้ดินร่วน พร้อมทั้งต้องการความชื้นในดินสูงกำลังดี ช่วงขณะเจริญเติบโต และต้องการสภาพแห้งแล้งเมื่อหัวเริ่มแก่ แสง แดดเต็มที่ สิ่งมีชีวิตที่พบพื้นที่ที่ปลูกกระเทียมมีทั้งพืชพร้อมทั้งสัตว์ พืช ได้แก่ หญ้าคา สัตว์ ตัวอย่างเช่น ไร, เพลี้ยแป้ง พร้อมด้วยพบว่ากระเทียมมักเป็นโรคต่างๆ เช่น โรครากปม, โรคใบจุดสีม่วง,โรคปลายใบแห้งหรือเน่าดำ, โรครากเน่าหรือก้นเน่า, โรคราน้ำค้าง, โรคราดำ, โรคแอนแทรกโนส หรือว่าสมัดจ์ พร้อมทั้งโรคหัวพร้อมกับรากเน่า
5. เพื่อศึกษาสภาพการณ์การผลิตของกระเทียม พบว่า กระเทียมเป็นพืชเศรษฐกิจพืชหลักของประเทศ ซึ่งประเทศที่ผลิตกระเทียมได้มากคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ และอินเดีย สำหรับประเทศไทยมีที่ปลูกกระเทียม 150,000-190,000 ไร่ ผลผลิตโดยประมาณ 9,000 ตัน/ปี ผลผลิตสดเฉลี่ย 1,700-1,900 กิโลกรัม