โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ

Share This:

ตัวอย่าง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ โครงงานการศึกษากระเทียม
บทคัดย่อ
จากการศึกษาเล่าเรียนโครงงานกระเทียมในคราวนี้ เป็นการสร้างความตระหนัก และจิตใต้สำนึกให้นักศึกษาหันมาสนใจและเห็นคุณค่าของกระเทียมซึ่งเป็นสมุนไพรคู่บ้านของเรามากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อที่จะศึกษาด้านอนุกรมวิธานและประวัติความเป็นมาของกระเทียม พบว่า กระเทียมหมายความว่าพืชล้มลุกเนื้ออ่อน ในตระกูลเดียวกันกับ หอมหัวใหญ่ มีความสูงโดยประมาณ 40-80 ซม. ใบเป็นสีเขียวแก่ ใบแบน แคบ ส่วนโคนของใบจะหุ้มซ้อนกัน ด้านล่างมีรอยพับ เป็นสันตลอดความยาว ปลายใบจะแหลม มีรสชาติร้อนจัด ดอกจะมีสีขาวแต้มสีม่วง หรือขาวอมชมพู ออกเป็นช่อ ดอกติดเป็นปอยอยู่บนก้านช่อดอกที่ยาว ประกอบด้วยดอกหลายดอก กลีบดอกมี 6 กลีบ รูปยาว พร้อมทั้งจะมีกาบหุ้มเป็นจะงอยยาว ก้านดอกยาวเล็ก อับเกสรหันหน้าออกข้างนอก มีหัวใต้ดิน (bulb) ซึ่งแบ่งเป็นกลีบเล็กๆ ได้หลายกลีบ แต่ละกลีบมีกาบใบแห้งๆสีขาว ปิดคลุมอยู่ไว้ในลักษณะแคบยาว ปลายแหลม เนื้อสีขาวมีกลิ่นอายฉุน ผลแห้งแตกได้ และเป็นระบบรากฝอย มีการแผ่กระจายดี พร้อมกับรากยังหยั่งลึกลงไปในดินได้มากเป็นเหตุให้สามารถหาอาหารได้ดีพร้อมทั้งทนความแห้งแล้งได้ดี พร้อมกับมีถิ่นกำเนิดแถวตะวันตกเฉียงใต้ของไซบีเรีย ที่ยุคปัจจุบันก็คือสาธารณรัฐกิซสกายาโซเวียดที่ต่อแดนพร้อมกับประเทศจีน
2. เพื่อศึกษาเล่าเรียนด้านนิเวศวิทยาพร้อมกับการกระจายพันธุ์ของกระเทียม กระเทียมสามารถเติบโตในท้องถิ่นที่มีแสงแดดเต็มที่ ซึ่งมีอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณการ ๑๓-๒๔ องศาเซลเซียส สามารถขึ้นได้ในสภาพดินแทบจะทุกชนิด แต่ดินที่ดีที่สุดคือ ดินร่วน ดินที่ลงตัวต่อการเจริญเติบโตของกระเทียมน่าจะมีความเป็นกรดเล็กน้อย pH ควรอยู่ระหว่าง 5.5 – แต่ในพื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมขังอยู่เสมอและพื้นที่ดินเค็มจัดจะมีการเจริญเติบโตช้าหรือว่าตายได้ กระจายพันธุ์โดยใช้บัลบ์หรือไม่ก็หัวที่แยกออกเป็นกลีบหรือว่าโคลฟ (Clove)การเตรียมพันธุ์ สมควรทำความสะอาด ตัดใบพร้อมทั้งรากแห้งพร้อมทั้งหัวออกเป็นกลีบ ๆ ควรใช้กลีบที่เพิ่งแกะจากหัวใหม่ ๆ เท่านั้น เพราะว่ากลีบที่แกะทิ้งไว้นานจะทำให้ผลผลิตลดลง เลือกเฉพาะกลีบที่สมบูรณ์ แก่จัด แห้งสนิท ไม่ฝ่อ พร้อมกับพักตัวมาแล้วระยะหนึ่ง ปริมาณของบัลบ์หรือหัวพันธุ์ที่เพียงพอสำหรับปลูกในแปลงปลูกพื้นที่ ๑ ไร่ เกือบ ๘๐-๑๐๐ กิโลกรัม
3. เพื่อที่จะศึกษาสรรพคุณพร้อมทั้งประโยชน์ของกระเทียม พบว่ากระเทียมสามารถลดปริมาณโคเลสเตอรอล, ลดการจับตัวของเกร็ดเลือด, ลดระดับน้ำตาลในเลือด, หยุดการเจริญเติบโตของเชื้อรา, แก้อาการเป็นลมวิงเวียน, รักษาอาการปวดศีรษะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำมาใช้ประกอบอาหารได้เช่นกัน
4. เพื่อที่จะศึกษาสรรพสิ่งล้วนเกี่ยวพันกับกระเทียม กระเทียมเจริญเติบโตได้ดินร่วน พร้อมทั้งต้องการความชื้นในดินสูงกำลังดี ช่วงขณะเจริญเติบโต และต้องการสภาพแห้งแล้งเมื่อหัวเริ่มแก่ แสง แดดเต็มที่ สิ่งมีชีวิตที่พบพื้นที่ที่ปลูกกระเทียมมีทั้งพืชพร้อมทั้งสัตว์ พืช ได้แก่ หญ้าคา สัตว์ ตัวอย่างเช่น ไร, เพลี้ยแป้ง พร้อมด้วยพบว่ากระเทียมมักเป็นโรคต่างๆ เช่น โรครากปม, โรคใบจุดสีม่วง,โรคปลายใบแห้งหรือเน่าดำ, โรครากเน่าหรือก้นเน่า, โรคราน้ำค้าง, โรคราดำ, โรคแอนแทรกโนส หรือว่าสมัดจ์ พร้อมทั้งโรคหัวพร้อมกับรากเน่า
5. เพื่อศึกษาสภาพการณ์การผลิตของกระเทียม พบว่า กระเทียมเป็นพืชเศรษฐกิจพืชหลักของประเทศ ซึ่งประเทศที่ผลิตกระเทียมได้มากคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ และอินเดีย สำหรับประเทศไทยมีที่ปลูกกระเทียม 150,000-190,000 ไร่ ผลผลิตโดยประมาณ 9,000 ตัน/ปี ผลผลิตสดเฉลี่ย 1,700-1,900 กิโลกรัม