ประวัติกรีฑา

ประวัติกรีฑานับเป็นกีฬาเก่าที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์ ก็เพราะว่าแต่ก่อนมนุษย์ไม่รู้จักทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง ไม่รู้จักจัดทำที่พัก ตลอดจนทำเครื่องนุ่งห่มราวกับมนุษย์ช่วงปัจจุบัน มนุษย์กาลสมัยนั้นต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติ พร้อมกับความดุร้ายของสัตว์ป่ามากมายชนิดพร้อมทั้งมีบ้านพักอาศัยแห่งเดียวกัน คือ ถ้ำ ซึ่งเรียกว่า “มนุษย์ชาวถ้ำ” พร้อมด้วยที่แห่งนี้เองที่เป็นจุดกำเนิดของการกีฬา เพราะว่าที่มนุษย์เหล่านี้ต้องป้องกันตนเองจากสัตว์ร้าย บางโอกาสต้องวิ่งเร็วเพื่อให้ให้พ้นจากสัตว์ร้ายการวิ่งเร็ว หากเทียบกับปัจจุบันนี้ก็คือการวิ่งระยะสั้น ถ้าหากการวิ่งหนีต้องใช้ช่วงในการวิ่งนาน ๆ ก็คือ การวิ่งระยะยาวหรือไม่ก็วิ่งทน

 

การวิ่งในที่นี้คงจะรวมไปถึงการวิ่งเพื่อที่จะไล่จับสัตว์มาเป็นอาหารหรือการต่อสู้ระหว่างเผ่า ในบางครั้งขณะที่วิ่งมีต้นไม้หรือไม่ก็ก้อนหิน ขวางหน้า สมมุติเป็นที่ต่ำก็สามารถกระโดดข้ามได้ ปัจจุบันคือ การกระโดดข้ามรั้ว พร้อมด้วยกระโดดสูง สมมุติต้องการกระโดดข้ามได้อย่างทั่วๆ ไป ต้องหาไม้ยาวๆ มาปักกลางลำธารหรือแง่หิน พร้อมทั้งโหนตัวข้ามไปยังอีฝั่งหนึ่ง กลายเป็นการกระโดดค้ำ การใช้หอกหรือแหลนหลาวที่ทำด้วยไม้ ยาวๆ เป็นอาวุธพุ่งฆ่าสัตว์ ช่วงปัจจุบันก็กลายมาเป็นพุ่งแหลน ไม่ก็การเอาก้อนหินใหญ่ๆ มาทุ่มใส่สัตว์ ขว้างสัตว์ แปรไปมาเป็นการขว้างจักรในสมัยปัจจุบัน

 

จึงเห็นได้ว่าการ วิ่ง ทะยาน ทุ่ม พุ่ง ปา เหวี่ยง ที่พ่อแม่ หรือว่าหัวหน้าเผ่าสั่งสอนถ่ายทอดให้ในสมัยนั้นมีไว้เพื่อให้ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ในสมัยนี้ก็มีเช่นเดียวกัน ประวัติกรีฑา ซึ่งผู้ทำหน้าที่นี้คือ ครูอาจารย์พร้อมด้วยโค้ชนั่นเอง

 

สมัยกรีก ชาวกรีกโบราณเป็นผู้เริ่มการเล่นกีฬาขึ้นต่างๆ พอราว 1,000 ปี ก่อนคริสต์กาล กรีก คือชนเผ่าหนุ่มซึ่งย้ายมาจากทางเหนือเข้ามาอยู่ในคาบสมุทรบอลข่าน และตั้งรกรากผสมกับชาวพื้นเมืองเดิม แล้วสืบเชื้อสายผสมกันมาเป็นชาวกรีก ต่อมากรีกได้เจริญ จนถึงขีดสุดในด้านต่างๆ รวมหมดด้านปรัชญา วรรณคดี ดนตรี พร้อมทั้งการพลศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพลศึกษา นับว่ามีบทบาทสำคัญในชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกรีก เหลือประมาณ

 

เนื่องจากว่าประเทศกรีกมีประเภทภูมิศาสตร์ที่เต็มไปด้วยภูเขา ความเป็นอยู่ในสมัยนั้นจึงเป็นไปอย่างหยาบๆ ประวัติกรีฑา กรีกจะแบ่งออกเป็นรัฐ โดยแต่ละรัฐปกครองตนเอง และเมื่อแต่ละรัฐคิดที่จะแย่งกันเป็นใหญ่ จึงมีการรบพุ่งกันอยู่เสมอ